Privatumo politika

Bendros nuostatos


Šioje privatumo politikoje (toliau, – Dokumentas) yra pateikiama informacija
apie internetinėje svetainėje www.jaroslavslepnev.lt  (toliau, – Svetainė)
naudojamą asmens duomenų tvarkymo praktiką ir sąlygas. Visa informacija
yra pateikta išsamiai ir suprantamai, kadangi yra siekiama, jog Jūs su šiuo
dokumentu atidžiai susipažindintumėte ir nuspręstumėte ar sutinkate su
tokiu asmens duomenų rinkimu ir naudojamu ar ne.
Šios Svetainės asmens duomenų valdytojas yra Jaroslav Šlepnev, su
kuriuo susisiekti galite el. paštu: info@dancelita.lt.
Nesutikus su šiame Dokumente aprašytomis sąlygomis, deja, bet
negalėsime Jums suteikti mūsų paslaugų, kadangi šis Dokumentas yra
sukurtas, pagal Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos
reglamento Nr. 2016/679
reikalavimus (toliau – Reglamentas), kuris
numato kliento ar Svetainės lankytojo apsisprendimo teisę dėl asmens
duomenų tvarkymo. Taip pat, jaunesni nei 18 metų, negali teikti jokių
asmens duomenų šioje Svetainėje.
 


Sąvokos


Dokumentas  – www.jaroslavslepnev.lt patvirtinta Privatumo Politika.
Svetainė – www.jaroslavslepnev.lt internetinė svetainė, kurioje dabar
lankotės.


Kam yra taikomas šis dokumentas?


Šiame dokumente numatytos sąlygos bus taikomos kiekvieną kartą
lankantis šioje Svetainėje bei naudojantis teikiamomis paslaugomis ir
turiniu, pavyzdžiui:
 peržiūrint ir užsisakant siūlomas paslaugas;

 lankantis svetainėje;
 susisiekus su mumis;
 prisijungiant prie savo paskyros.
Šios sąlygos yra taikomos nepriklausomai nuo įrenginio tipo, kurio pagalba
lankotės šioje Svetainėje (mobilus telefonas, planšetinis kompiuteris,
kompiuteris, televizorius ar kt.).
Visi Svetainėje renkami duomenys yra tvarkomi ir saugomi Europos
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. Taip pat,
yra naudojami galimi techniniai ir administraciniai sprendimai, kurie padeda
užtikrinti, jog Jūsų pateikti asmens duomenys būtų apsaugoti nuo
praradimo ar neteisėto naudojimo.
Apie šio Dokumento pakeitimus bus pranešama patalpinant naują
informaciją šioje Svetainėje, nurodydama atnaujinimo datą pačiame viršuje,
kuri ir bus laikoma nauja Dokumento įsigaliojimo data.


Kokie asmens duomenys yra tvarkomi ir kokiu pagrindu?


Šioje Svetainėje gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys, gauti vienu iš
žemiau pažymėtų būdų:
 klientų ir/arba Svetainės lankytojų pateikti asmens duomenys
(vardas, pavardė, el. paštas, banko sąskaitos duomenys), kurie
naudojami šiems tikslams: paslaugų užsakymui patvirtinti, siunčiant
užklausos formas, siunčiant naujienlaiškį;
 lankantis šioje Svetainėje yra gaunama informacija apie Jūsų
naudojamą įrenginį, jo tipą, technines charakteristikas, operacinės
sistemos versijas, naudojamos naršyklės versijas. Ši informacija yra
automatiškai gaunama ir suteikiama mums Jūsų naršyklės pagalba.
 fiksuojant IP adresus, kurie yra naudojami mūsų Svetainėje tam, kad
turėtume galimybę tinkamai analizuoti šią Svetainę, tendencijas,
stebėti vartotojų atliekamus veiksmus, bendram informacijos
naudojimui.
 

Kokiu būdu yra renkami Jūsų asmens duomenys?


 Apsilankant šioje Svetainėje;
 pateikiant užsakymą;
 pateikiant užklausą;
 sutinkant su slapukų taisyklėmis ir jų įdiegimu į Jūsų įrenginį;
 kitu būdų pateikiant savo duomenis mūsų Svetainėje.

 
Kaip ir kiek laiko yra saugomi Jūsų asmens duomenys?


 Klientų ir/arba Svetainės lankytojų pateikti asmens duomenys
saugomi 3 metus nuo paskutinio pasinaudojimo
www.jaroslavslepnev.lt teikiamomis palsaugomis. Praėjus 3 metų
terminui, saugomi asmens duomenys bus ištrinami tokiu būdu, kuris
neleis jų atgaminti.
 Esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių metu kyla grėsmė asmens
duomenų saugumui, bus imamasi visų priemonių apsaugoti Jūsų
duomenis bei nedelsiant Jus informuoti.


Kam yra perduodami Jūsų asmensduomenys?


Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
 Lietuvos Respublikos valstybei priklausančioms institucijoms,
asmenims, kuriems yra pavesta vykdyti įstatymuose numatytas
funkcijas;
 asmens duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT specialistams,
Svetainės administravimą teikiančioms įmonėms, apmokėjimų
tarpininkams, apskaitą tvarkančiai įmonei ar asmeniui ir kitiems
subjektams, kurios padeda vykdyti mūsų veiklą.
 

Jūsų, kaip duomenų subjekto teisės:
 žinoti apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 susipažinti su šios Svetainės asmens duomenų tvarkymo politika ir
procedūra;
 reikalauti, kad neteisingai pateikti asmens duomenys būtų ištaisyti;
 reikalauti būti pamirštam, tokiu būdu sustabdant bet kokį asmens
duomenų tolimesnį tvarkymą ir ištrinant turimus bei saugomus
asmens duomenis;
 esant teisėtam pagrindui, kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų
apribojimo;
 kreiptis dėl Jūsų asmens duomenų perkėlimo, kuris gali būti
atliekamas tik esant ir užtikrinant saugias technines priemones,
kurios neturėtų neigiamos įtakos asmens duomenų saugumui;
 pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo kompetentingai
institucijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi
pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.


Slapukai ir jų naudojimas


Siekiant pagerinti Jūsų naršymo Svetainėje kokybę – naudojami slapukai
(angl. cookies).
Slapukai – informacijos elementai, saugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie
padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį mūsų tinklapio lankytoją, išsaugoti
Jūsų lankymosi istoriją, pritaikyti tinklapio turinį, užtikrinti sklandų tinklapio
veikimą, taip pat gali leisti stebėti lankymosi tinklapyje trukmę, dažnumą bei
rinkti statistinę informaciją apie tinklapio lankytojų skaičių. Analizuodami
šiuos duomenis galime savo tinklapį tobulinti, padaryti jį patogesniu
naudojimui.